region image
18°

Kanagawa

Pemandangan yang berbeda di Yokohama, Kamakura, dan Hakone

Tentang Kanagawa

Hal-hal Seru di Kanagawa

Kanagawa Top 10

Acara mendatang

Parade Halloween di Kawasaki

Parade Halloween di Kawasaki

Sunday - Oct 27th

Hari yang menyenangkan untuk seluruh keluarga: parade Halloween Kawasaki.

Kawasaki 3 Free

Tempat makan

Tempat menginap

Artikel terbaru

Cider Ume Kamakura

Cider Ume Kamakura

Permata Dian

Sama seperti Naoshima yang terkenal dengan cider Shio-nya (garam), Kamakura terkenal dengan soda berasa Ume-nya (plum). Plum banyak..

1
Tutup

Tentang Kanagawa

Okinawa Nagasaki Fukuoka Saga Kumamoto Kagoshima Miyazaki Oita Ehime Kochi Tokushima Kagawa Yamaguchi Hiroshima Okayama Tottori Shimane Hyogo Kyoto Osaka Wakayama Nara Shiga Mie Fukui Ishikawa Toyama Gifu Aichi Nagano Shizuoka Niigata Yamanashi Kanagawa Tokyo Saitama Gunma Tochigi Chiba Ibaraki Fukushima Miyagi Yamagata Iwate Akita Aomori Hokkaido
Tutup