region image
18°

Kanagawa

Pemandangan yang berbeda di Yokohama, Kamakura, dan Hakone

Tentang Kanagawa
Foto: Geoff Day | JT

Hal-hal Seru di Kanagawa

Kanagawa Top 10

Acara mendatang

Wabah Pikachu!

Wabah Pikachu!

Awal - Pertengahan Agustus

Dari tanggal 6 hingga 12 Agustus 2019, wabah Pikachu akan berlangsung selama enam tahun berturut-turut di Minato Mirai, Yokohama...

Tempat makan di Kanagawa

Penginapan Kanagawa

Artikel terbaru

Tutup

Tentang Kanagawa

Okinawa Nagasaki Fukuoka Saga Kumamoto Kagoshima Miyazaki Oita Ehime Kochi Tokushima Kagawa Yamaguchi Hiroshima Okayama Tottori Shimane Hyogo Kyoto Osaka Wakayama Nara Shiga Mie Fukui Ishikawa Toyama Gifu Aichi Nagano Shizuoka Niigata Yamanashi Kanagawa Tokyo Saitama Gunma Tochigi Chiba Ibaraki Fukushima Miyagi Yamagata Iwate Akita Aomori Hokkaido
Tutup