region image
23°

Gifu

Shirakawa-go yang cantik dan pemandian air panas Gero

Tentang Gifu
Hilltop view over Shirakawa-go (Photo: Tom Roseveare / JT)

Hal-hal Seru di Gifu

Gifu Top 10

Tempat makan di Gifu

Penginapan Gifu

Artikel terbaru

Tutup

Tentang Gifu

Okinawa Nagasaki Fukuoka Saga Kumamoto Kagoshima Miyazaki Oita Ehime Kochi Tokushima Kagawa Yamaguchi Hiroshima Okayama Tottori Shimane Hyogo Kyoto Osaka Wakayama Nara Shiga Mie Fukui Ishikawa Toyama Gifu Aichi Nagano Shizuoka Niigata Yamanashi Kanagawa Tokyo Saitama Gunma Tochigi Chiba Ibaraki Fukushima Miyagi Yamagata Iwate Akita Aomori Hokkaido
Wilayah Chubu
Pulau Honshu
Ibukota Gifu
Populasi 2,080,773
Area 10,621.29 km²
Tutup