region image
19°

Okinawa

Surga tropis dan kebudayaan unik

Tentang Okinawa

Hal-hal Seru di Okinawa

Okinawa Top 10

Tempat makan

Green Leaf

Green Leaf

Permata Dian

Sebuah toko baru bagi warga di daerah Chatan adalah Green Leaf, toko organik yang baru saja buka.

Tempat menginap

Artikel terbaru

Ukishima Garden

Ukishima Garden

Permata Dian

Ukishima Garden di pusat kota Naha menyajikan makanan vegetarian organik untuk makan siang dan makan malam.

Tutup

Tentang Okinawa

Okinawa Nagasaki Fukuoka Saga Kumamoto Kagoshima Miyazaki Oita Ehime Kochi Tokushima Kagawa Yamaguchi Hiroshima Okayama Tottori Shimane Hyogo Kyoto Osaka Wakayama Nara Shiga Mie Fukui Ishikawa Toyama Gifu Aichi Nagano Shizuoka Niigata Yamanashi Kanagawa Tokyo Saitama Gunma Tochigi Chiba Ibaraki Fukushima Miyagi Yamagata Iwate Akita Aomori Hokkaido
Tutup