region image
17°

Yamagata

Dari jalur Yamadera menuju Onsen Zao menawan

Tentang Yamagata

Hal-hal Seru di Yamagata

Yamagata Top 10

Tempat makan

Tempat menginap

Artikel terbaru

Gunung Haguro

Gunung Haguro

devi siadari

Gunung suci bagi pemeluk Shinto dan pengikut Shugendo, sebuah tradisi Jepang kuno yang memuja gunung

Tutup

Tentang Yamagata

Okinawa Nagasaki Fukuoka Saga Kumamoto Kagoshima Miyazaki Oita Ehime Kochi Tokushima Kagawa Yamaguchi Hiroshima Okayama Tottori Shimane Hyogo Kyoto Osaka Wakayama Nara Shiga Mie Fukui Ishikawa Toyama Gifu Aichi Nagano Shizuoka Niigata Yamanashi Kanagawa Tokyo Saitama Gunma Tochigi Chiba Ibaraki Fukushima Miyagi Yamagata Iwate Akita Aomori Hokkaido
Tutup