region image
25°

Okayama

Rumah dari Momotaro dan kebun Koraku-en yang terkenal

Tentang Okayama
Photo: かがみ~ (CC BY-NC-ND 2.0)

Hal-hal Seru di Okayama

Okayama Top 10

Tempat makan di Okayama

Artikel terbaru

Olive Garden, Ushimado

Olive Garden, Ushimado

Permata Dian

Ushimado Olive Garden memiliki salah satu tempat terbaik untuk melihat-lihat kota Ushimado dan Laut Pedalaman Seto. Sebuah gunung..

Tutup

Tentang Okayama

Okinawa Nagasaki Fukuoka Saga Kumamoto Kagoshima Miyazaki Oita Ehime Kochi Tokushima Kagawa Yamaguchi Hiroshima Okayama Tottori Shimane Hyogo Kyoto Osaka Wakayama Nara Shiga Mie Fukui Ishikawa Toyama Gifu Aichi Nagano Shizuoka Niigata Yamanashi Kanagawa Tokyo Saitama Gunma Tochigi Chiba Ibaraki Fukushima Miyagi Yamagata Iwate Akita Aomori Hokkaido
Tutup