region image
31°

Oita

Surga pemandian air panas Jepang

Tentang Oita
Photo: かがみ~ (CC BY-NC-ND 2.0)

Hal-hal Seru di Oita

Oita Top 10

Tempat makan di Oita

Penginapan Oita

Artikel terbaru

Tutup

Tentang Oita

Okinawa Nagasaki Fukuoka Saga Kumamoto Kagoshima Miyazaki Oita Ehime Kochi Tokushima Kagawa Yamaguchi Hiroshima Okayama Tottori Shimane Hyogo Kyoto Osaka Wakayama Nara Shiga Mie Fukui Ishikawa Toyama Gifu Aichi Nagano Shizuoka Niigata Yamanashi Kanagawa Tokyo Saitama Gunma Tochigi Chiba Ibaraki Fukushima Miyagi Yamagata Iwate Akita Aomori Hokkaido
Tutup