region image
12°

Hokkaido

Hutan rimba yang luas dan negeri impian musim dingin

Tentang Hokkaido
Foto: / Shutterstock.com

Hal-hal Seru di Hokkaido

Hokkaido Top 10

Tempat makan di Hokkaido

Penginapan Hokkaido

Artikel terbaru

Obihiro, Kota dari Tenaga Kuda

Obihiro, Kota dari Tenaga Kuda

Difitur

Nikmati budaya kuda yang masih sangat kuat dengan berbagai bentuk hiburan berlimpah termasuk museum, arena pacuan kuda, menunggang..

Tutup

Tentang Hokkaido

Okinawa Nagasaki Fukuoka Saga Kumamoto Kagoshima Miyazaki Oita Ehime Kochi Tokushima Kagawa Yamaguchi Hiroshima Okayama Tottori Shimane Hyogo Kyoto Osaka Wakayama Nara Shiga Mie Fukui Ishikawa Toyama Gifu Aichi Nagano Shizuoka Niigata Yamanashi Kanagawa Tokyo Saitama Gunma Tochigi Chiba Ibaraki Fukushima Miyagi Yamagata Iwate Akita Aomori Hokkaido
Wilayah Hokkaido
Pulau Hokkaido
Ibukota Sapporo, Kota Semua Musim
Populasi 5,506,419
Area 83,424.22 km²
Tutup