region image

Saga

Budaya keramik di Kuratsu, Imari, dan Arita

Tentang Saga
Hamanoura (Photo: Hamanoura(Saga) – kanegen / CC BY 2.0)

Hal-hal Seru di Saga

Saga Top 10

Acara mendatang

Artikel terbaru

Tutup

Tentang Saga

Okinawa Nagasaki Fukuoka Saga Kumamoto Kagoshima Miyazaki Oita Ehime Kochi Tokushima Kagawa Yamaguchi Hiroshima Okayama Tottori Shimane Hyogo Kyoto Osaka Wakayama Nara Shiga Mie Fukui Ishikawa Toyama Gifu Aichi Nagano Shizuoka Niigata Yamanashi Kanagawa Tokyo Saitama Gunma Tochigi Chiba Ibaraki Fukushima Miyagi Yamagata Iwate Akita Aomori Hokkaido
Wilayah Kyushu
Pulau Kyushu
Populasi 849,788
Area 2440.64 km²
Tutup