region image
22°

Gunma

Petualangan pegunungan dan pelarian ke pemandian air panas

Tentang Gunma
Photo: Susann Schuster / Unsplash

Hal-hal Seru di Gunma

Gunma Top 10

Tempat makan di Gunma

Artikel terbaru

Tutup

Tentang Gunma

Okinawa Nagasaki Fukuoka Saga Kumamoto Kagoshima Miyazaki Oita Ehime Kochi Tokushima Kagawa Yamaguchi Hiroshima Okayama Tottori Shimane Hyogo Kyoto Osaka Wakayama Nara Shiga Mie Fukui Ishikawa Toyama Gifu Aichi Nagano Shizuoka Niigata Yamanashi Kanagawa Tokyo Saitama Gunma Tochigi Chiba Ibaraki Fukushima Miyagi Yamagata Iwate Akita Aomori Hokkaido
Wilayah Kanto
Pulau Honshu
Populasi 2,008,068
Area 6,362.28 km²
Tutup